<noframes id="prnlf">

   <noframes id="prnlf"><address id="prnlf"><nobr id="prnlf"></nobr></address>
   <address id="prnlf"><nobr id="prnlf"><meter id="prnlf"></meter></nobr></address>

   新粳優1號(山東、安徽、河南區域)

   轉讓單位名稱:河南省新鄉市農業科學院

   轉讓單位省份:河南省

   轉讓單位性質:企業

   受讓單位名稱:江蘇中源種業科技有限公司

   受讓單位省份:江蘇省

   受讓單位性質:企業

   合同編號:2021410707000202

   合同登記省份:河南省

   合同簽約時間:2021-10-18 00:00:00

   合同開始時間:2021-10-18 00:00:00

   合同結束時間:永久

   銷售提成情況:

   價格確定方式:協議定價

   日本 在线观看

   <noframes id="prnlf">

     <noframes id="prnlf"><address id="prnlf"><nobr id="prnlf"></nobr></address>
     <address id="prnlf"><nobr id="prnlf"><meter id="prnlf"></meter></nobr></address>